Wypadki uczniowskie

W związku z tym, że urazowość w szkołach stanowi ciągle nierozwiązany problem konieczne jest:

 • wzmożenie nadzoru pedagogicznego nad bezpieczeństwem uczniów w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą,
 • określenie miejsc szczególnie niebezpiecznych w szkole (korytarz, sala gimnastyczna, boisko szkolne),
 • stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w szkołach,
 • zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć sportowych,
 • utrzymywanie w dobrym stanie technicznym otoczenia szkoły, budynku, pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń,
 • systematyczne szkolenie nauczycieli z zakresu profilaktyki wypadków oraz umiejętności rozpoznawania występujących na terenie szkoły zagrożeń,
 • realizowanie w ramach programów nauczania edukacji z zakresu bezpieczeństwa w celu kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności oceny i podejmowania ryzyka.

Kiedy jest wypadek ucznia

Za wypadek ucznia można przyjąć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie takie musi mieć miejsce w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, albo podczas odbywania praktyki przewidzianej organizacją nauki.

Obowiązki pracowników i dyrektora szkoły

Powinności pracownika (także dyrektora, gdy znajdzie się w podobnych okolicznościach) jest zapewnienie poszkodowanemu uczniowi opieki poprzez:

 • wezwanie (w razie potrzeby) pomocy medycznej dla ratowania życia lub zdrowia osoby lub osób poszkodowanych,
 • udzielenie poszkodowanemu, w miarę możliwości pomocy przedlekarskiej.

Pracownik powinien ponadto niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku i to nie tylko wtedy, gdy był naocznym świadkiem zdarzenia, ale także jeżeli tylko dowiedział się o wypadku, np. od innych uczniów.

Po uzyskaniu informacji o wypadku, dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego pracownik szkoły) zobowiązany jest do:

 1.  podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających  zagrożenie, będące przyczyną wypadku,
 2.  zabezpieczenia miejsca wypadku, w tym do:
 • niedopuszczenia do miejsca wypadku osób niepowołanych,
 • nieuruchamiania bez konieczności urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,
 • niedokonywania zmian w położeniu urządzeń i przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Druki do pobrania - pdf

Akta wypadku ucznia

Zgłoszenie wypadku ucznia

Informacje poszkodowanego - świadka

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia

Rejestr wypadków uczniowskich

Moja lokalizacja

mapa

 
 
 
OŚRODEK
SZKOLENIOWO-DORADCZY
BHP, PRAWA PRACY I PPOŻ

„CONSULTRIX”

95-040 Koluszki, ul. Natolińska 8
tel. 0 44 714 01 61;
kom. 501 594 390 : 509 030 464
email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.