Zakres usług

Oferujemy usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, a w tym między innymi:
 1. Stały Nadzór - w ramach wykonywania zadań służby BHP.
 2. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.
 3. Przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy.
 4. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 5. Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP.
 6. Sporządzenie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy.
 7. Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy.
 8. Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 9. Zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 10. Przedstawienia pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowisku pracy.
 11. Sporządzenie raz w roku określonych analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy.
 12. Przeprowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla pracowników na wszystkich stanowiskach.
 13. Udział w wykonywaniu badań środowiskowych.
 14. Pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
 15. Pomocy w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 16. Szkolenia, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 17. Kompleksowego wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
 18. Oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 19. Przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego.
 20. Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 21. Pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.

Moja lokalizacja

mapa

 
 
 
OŚRODEK
SZKOLENIOWO-DORADCZY
BHP, PRAWA PRACY I PPOŻ

„CONSULTRIX”

95-040 Koluszki, ul. Natolińska 8
tel. 0 44 714 01 61;
kom. 501 594 390 : 509 030 464
email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.